Gamla kartor

H är kommer alla brukskartor med beskrivning att läggas upp, de som jag har hittat i arkiven och på lantmäteriets hemsida.

Kartan till höger är en beskrivning över "Charta öfver en del af NorrUtansjö BruksSlott på SörUtansjö Ägor uti Högsjö Socken och Södra Ångermanland, affattade och Fördelte åhren 1767 och 1771 af Eric Calwagen."

Kartan, Högsjö s:n Utansjö, Nr 154, förvaras på Näringslivsarkivet i Härnösand.

Utansjö bruk 1767-1771