En sulfitfabrik anläggs

Detta foto är från år 1903 och är nog kanske det allra tidigaste från sulfitfabrikens början 1898. Mer historik kommer.

Utansjö bruk 1903