Gamla kartor

Historiska kartor över Utansjö sträcker sig inte så långt bakåt i tiden som vi skulle vilja. Den tidigaste kartan är från 1695 och visar Sörutansjös ägor med hemmanet och den är väldigt intressant och detaljrik. Där får vi reda på en hel del och hemmanet brukas då av både Gunilla Ström från 1692 (död 1743), änka efter rektorn vid Härnösands Trivialskola Mattias Mört, som dog 1691 och Mattias svägerska, Katarina Limnelia. Hon stod skriven på hemmanet från 1697 fram till 1701 då hon själv tog över båda gårdarna och på kartan ser vi dessa två gårdar på hemmanet Sörutansjö. Sedan blir det ett rejält glapp ända fram till storskiftet 1764-1765. Tyvärr finns inga tidigare kartor än den från 1695 jämförelsevis med Stenklyfts kartor i norra Ångermanland i mitten på 1600-talet. Denna karta har jag även redigerat genom att ta bort all text för att lättare kunna se ägorna. Tyvöärr finns inga bilagor till denna kartan.

Storskiftskartan från 1764 nämndes. Avsikten med storskiftet var att samla de små och utspridda ägodelarna till ett fåtal större åkrar per gård för att effektivisera de enskilda brukningsenheternas produktion. Storskiftesstadgan från 1757 begränsade varje gårds andel till maximalt fyra tegar per åkergärde eller äng. Den ursprungliga koncensusregeln från 1749 skärptes till det ovillkorliga vitsordet, vilket innebar att det räckte med att en bonde i byn begärde storskifte för att det skulle genomföras. Bilagorna till kartorna kommer att renskrivas och läggas upp.