Fotogalleriet består till största delen av Utansjö med omnejd men kan även innehålla foton från övriga delar av Högsjö. Har du någora gamla foton som du gärna vill dela med dig, hör av dig!

Beträffande foton från andra delar i Högsjö hänvisas till sidan på Facebook som är oberoende av hembygdsföreningen.

Flygfoton

2017-11-02

Nya foton på gårdar genom ArkivDigitals flygfoton: Mörtsal | Veda.

2017-10-21

Nya foton på gårdar genom ArkivDigitals flygfoton: Gammellandet | Egnahemsområdet| Änget.

Respektive fotogalleri öppnas i separat fönster.