Fogden Mats Matsson Möller

Förutom att jag är född och uppvuxen på Utansjö så har jag egentligen bara en koppling till denna by - närmare bestämt Mats Matsson Möller.

Han var fogde i Ångermanland omkring 1640 och var bosatt på Utansjö 1625-1656. Var han tog vägen sedan eller om han dog strax efter har jag ingen kännedom om men forskning pågår.

Under många år forskat i landskapshandlingar och domböcker och funnit en hel del intressanta uppgifter. Dessa kommer jag att lägga upp lite längre fram.

Jag forskar även på ättlingar till Mats Matsson Möller. Läs mer under Kontakt och "Något om mig."