Förutom att jag är född och uppvuxen på Utansjö så har jag egentligen bara en koppling till denna by - närmare bestämt Mats Matsson Möller.

Han var fogde i Ångermanland omkring 1640 och var bosatt på Utansjö 1625-1656. Var han tog vägen sedan eller om han dog strax efter har jag ingen kännedom om men forskning pågår.

Under många år forskat i landskapshandlingar och domböcker och funnit en hel del intressanta uppgifter. Dessa kommer jag att lägga upp lite längre fram.

Jag forskar även på ättlingar till Mats Matsson Möller.