Anteckningar 1535-1699

Här lägger jag upp delar av mitt forskningsmaterial över Högsjö socken mellan åren 1535-1699. Källorna är främst landskapshandlingar och mantalslängder samt domböcker. Vilka övriga arkiv som jag använder, se Beståndsöversikt här. Alla källor anges. För att underlätta hantering och publicering har jag förenklat sidorna med så kallade "iframe", dvs att den visas i en ram på denna sida. Det ska fungera för alla nyare webbläsare men upplever du problem att läsa, hör gärna av dig så får jag ändra på detta.

Klicka på den händelse du vill läsa mer om så öppnas den i ett separat fönster.
Årtal Händelse