Anteckningar 1921-1940

Här lägger jag upp delar av mitt forskningsmaterial över Högsjö socken mellan åren 1921-1940. Källorna är främst domböcker, lokaltidningarna Västernorrlands Allehanda, Nya Norrland, kommun- och föreningsarkivet samt landsfiskals- och länsmansarkivet. Vilka övriga arkiv som jag använder, se Beståndsöversikt här. Alla källor anges. För att underlätta hantering och publicering har jag förenklat sidorna med så kallade "iframe", dvs att den visas i en ram på denna sida. Det ska fungera för alla nyare webbläsare men upplever du problem att läsa, hör gärna av dig så får jag ändra på detta.

Klicka på den händelse du vill läsa mer om så öppnas den i ett separat fönster.