Den förolyckade hästen i Bäckland

Under bärplockning på Högsjöfjället hittades sistlidne måndag en häst liggande död i en källa. Det arma djuret hade med framfötterna rivit ned kanten kring källan under sina förtvivlade försök att taga sig upp. En kullblåst gran låg även hindrande i vägen för djuret att rädda sig. Då hästen påträffades, låg den med huvudet och en framfot mot det kullblåsta trädet. Hästen lär ägas av en hemmansägare i Bäckland och är försäkrad, dock ej till sitt fulla värde.

Västernorrlands Allehanda 9/7 1900.