Ett välförsett samhälle

I mångt och mycket Ramvik med närmaste omkrets. Inom samhället finns nämligen 6 handlanden, 3 skomakare, 3 skrädderiaffärer, 3 bagerier, 3 ölutkörare, 3 ångsågar, 3 nykterhetsföreningar, 3 religiösa församlingar, ett Folkets hus samt ett kafé.

Västernorrlands Allehanda 28/4 1900.