Högsjö föreläsningsförening

Vid allmän sammankomst uti församlingens sockenstuga Vårfrudagen den 24 mars 1923 bildades Högsjö föreläsningsförening. En att en annons hade blivit införd i ortstidningarna, pålsyningar i kyrkan och annorstädes, cirkulärbrev till lärarepersonalen o.d. samlades intresserade personer. Efter gudstjänstens slut hade ett oväntat stort samlats i sockenstugan där förhandlingarna tog vid. Sedan John Vestin förklarade ändamålet med sammankomsten, utsågs han också att leda det första mötet och till protokolljusterare valdes J. Dahlström och J. E. Starrin. Efter en kort stunds diskussion var samtliga närvarande enhälligt för att bilda en föreläsningsförening för Högsjö församling. Föreningen skulle vara en fri sådan, utan obligatorsik anslutning av skolrådets, kommunalnämnden eller andra korporationers medlemmar, avseende hela församlingen.

Varje medlem borde betala en årsavgift på 2 kronor och medlemsskapet skulle medföra fritt inträde till alla föreläsningar, men inte till kurser eller konserter och dylikt. Ett förslag om att omedelbart söka anslag hos kommunalfullmäktige, beslöt man att vänta till dess att föreningen hunnit komma igång ordentligt med verksamheten. En förteckning upprättades på de intresserade att bli medlemmar i föreningen, vilket uppgick till hela 54 personer.

Till interimsstyrelse utsågs följande: disponent L. G. F. de Geer, folkskolläraren J. E. Starrin, hemmansägaren J. E. Höglund, herr A. Paulsson och pastor John Vestin, den sistnämnda som sammankallande. Som suppleanter valdes lärarinnan Gerda Holm och ingenjör Jobson.

Styrelsen fick i uppodrag att utarbeta förslag till stadgar och arbetsprogram och därefter sammankalla föreningen och andra intresserade till möte. Redan från början beslöts att föreningen skulle ansluta sig till Ångermanlands föreläsningsförbund och Starrin valdes till föreningens ombud.

Högsjö föreläsningsförening AI:1 1923-1931, §§ 1-10.