Jättearbete i Ramvik bakom ny fiskedamm

Fiskevårdsföreningen Högsjöforellen är synnerligen livaktig och har över hundratalet fiskeintresserade medlemmar. Mycket har man gjort för att främja fisket på sina vatten och mera kommer att göras. En fiskdamm har iordningställts och om några veckor är den redo att ta emot cirka 16000 öringyngel som till hösten skall planteras ut i föreningens sjöar och åar. Det ligger ett jättearbete bakom den nya dammen och eldsjälen bakom verket är skräddarmästare Helmer Östman, Ramvik. Han är föreningens kassör men samtidigt pådrivaren när det gäller Högsjöforellens framtid.

-Den här dammen som vi med mycken möda och stort besvär ställt i ordning har kostat oss 3660 kronor men då har jag inte räknat med allt det frivilliga arbete som lagts ned. Dammen har använts för samma ändamål en gång tidigare men tyvärr höll den inte utan det mesta av fisken försvann. Nu har vi förstärkt dammen åtskilligt och hoppas den skall hålla. Förutom de 16000 yngel som vi skall plantera ut i dammen kommer även 8000 ett planteras ut direkt i den s.k. Rislandsån. Vi räknar med att ungefär 6000 av ynglen skall överleva och växa till sig för att så småningom bli föremål för sportfiskarnas intresse.

Den fisk som vi tidigare planterat ut har varit amerikansk bäckröding men vi har inte varit riktigt nöjda med resultatet. Fisken har varit för lös i köttet och växt till sig dåligt. För att återgå till dammen så skall fiskeriassistent N. E. Nilsson komma upp och se om dammen kan godkännas för sitt ändamål. Han har också varit här tidigare och följt föreningens öden och bl. a. har han svarat för några trevliga föredrag om fiske. Vi arbetar dock oförtrutet vidare i föreningen och hoppas ett Gräsrådammen skall bli det första steget till verkligen stora, fiskar i våra fiskevatten.

Medlemmar saknas som sagt inte men flera kunde vi vara. När det är som värst pådrag för fisket så är det ganska trångt om plats vid sjöarna och åarna men fisk saknas inte. Kunde vi bara utrota abborren som tyvärr sätter sin prägel på fisket skulle mycket vara vunnet men det skulle betyda att vi måste börja från början igen för samtidigt med att abborren utrotas följer också rödingen och öringen med. Så långt har vi inte tänkt oss än men det kanske blir, säger Helmer Östman och ser ut över föreningens stolthet. Inte för att damman ser mycket ut för världen just nu men så mycket kan vi se att den är ren och fri från stubbar och annan bråte som annan brukar vara vanlig i vatten.

Nu hoppas man bara att de nya fiskynglen skall trivas i dammen. Där vattnet rinner ut i en liten bäck ser man hur det blixtrar till ibland. De är fem halvvuxna amerikanska bäckrödingar som på något konstigt vis lyckats klara sig kvar över vintern och nu härjar fram och tillbaka i den lilla göl som bildats. När dammen skall tömmas så går det inte att få rätt på alla fiskar utan det blir en del som stannar kvar. När så vintern kommer och vattnet fryser till dör fisken. Men några exemplar har kanske hittat ett extra stort hål som inte fryser till helt och där står de över vintern och när så islossningen sätter in piggnar de till igen. Om det nu går som fiskevårdsföreningen Högsjöforellen vill kan medlemmarna om några år räkna med fina fångster i Djupsjön, Hosjön, Hosjöbäckens nedre del, Flärken, Judeån, Rislandsån samt Ramviks-Västbydelen. //Sven-Erik

Västernorrlands Allehanda 15/5 1954.