Storbygge i Utansjö fyller gammalt behov

Utansjö hittils största bostads- och affärshus är nu fullständigt klart. Det är Gunnar G. Larsson som byggt en, åtminstone för landsbygdsförhållanden, stor fastighet invid stora landsvägen och bara ett stenkast från järnvägsstationen. fastigheten har delvis varit i bruk under senaste tiden då två lägenheter varit bebodda samtidigt som en frisérsalong "huserat" där en kortare tid. Nu är emellertid alltig fullbordat då i dagens ägaren själv öppnat konditori i fastigheten.

Det har i många år varit ett önskemål bland ungdomen i Utansjö att det skulle finnas ett kafé eller någonting liknande i samhället. Tillfälliga arbetare på fabriken samt inte minst sjömännen har varit, minst sagt, missnöjda över att platsen helt saknat en plats där man kan få en kopp kaffe samt sitta och resonera bort en stund av den ibland långsamma fritiden.

Gunnar Larsson har tagit dessa önskemål under övervägande och då han lyckades få en tomt på en så idealisk plats som han nu har väntade han inte längre än nödvändigt med bygget. Bland de första hyresgästerna var frisör Torsten Ramström som nu har frisérsalong i byggnaden. Den sista som tagits i bruk i fastigheten är konditoriet, en trevlig lokal med vacker inredning. -Men, säger GG själv, så har det kostat pengar också och dessutom är det ju huvudsaken att kunderna trivs. Det är Engefeldts från Sundsvall som levererat inredningen i konditorilokalerna.

Fastigheten är ett färdigmonterat hus från AB Hälsingehus medan de elektriska installationerna utförts av Kempes elektriska. Målningsarbetena har utförts av Brunnström & Sjödin och värmen och sanitära installationerna av Högsjö Vatten & Värme. Högsjö-Hemsö socknars erkända sjukkassa har även flyttat sin expedition till GG:s och då även kristidsnämndens expedition finns i byggnaden kanman ju förstå att det hela verkligen är en samlingspunkt för traktens befolkning.