Gustaf Forsgren i Ramvik

Kassören herr Gustaf Forsgren, som i flera år varit anställd vid Ramviks sågverk, avflyttade härifrån tisdagen den 18 dennes för att tillträda erhållen förvaltareplats vid ett sågverk i närheten av Söderhamn. Som ett bevis på arbetarpersonalens erkänsla för det humana bemötande han alltid visat, fick han som minne utav dem mottaga ett guldur. Till Ramviks sågverks aktiebolags förmän och arbetare får jag härmed framföra mitt hjärtliga tack för den vackra gåva, som överlämnades till mig vid min avresa från Ramvik. Gustaf Forsgren.

Västernorrlands Allehanda 27/12 1900.