Högsjö nykterhetsförening

Högsjö nykterhetsförening

I Ramvik firades i går årsdagen av en 17-årig tillvaro. Festen, som var besökt av över ett hundratal personer, öppnades med en välkomsthälsning av föreningens ordförande, handlanden Lund i Ramvik, varefter föredrag över ämnet: ”Nykterhetsrörelsen, en banbrytare för vår tids idéströmningar, särskilt i vad som rör arbetsklassens höljande i sedligt, moraliskt och politiskt hänseende”, hölls av redaktör John Kjellman. Efter det rast hållits för kaffedrickning, avslöts festen med ett gott avslutningstal av predikanten Löfgren. Efter festen höll föreningen sitt ordinarie årsmöte.

Västernorrlands Allehanda 27/12 1900.