Invigning av Tjärnvallen

Tjärnvallen i Utansjö har kostat 102.000 kr

På söndag blir det stora festligheter med nationella tävlingar i fri idrott, då Utansjö ny idrottsplats, Tjärnvallen, kommer att invigas. Idrottsplatsen, kommer som sagt att heta Tjärnvallen, vilket är mycket välfunnet namn med hänsyn till, att den upprättas på en plats, som sedan urminnes tider kallats så efter den tjärn som ligger i grannskapet. Själva idrottsplatsen har f.ö. brutits upp från ris och rot, så det är fråga om en hel metamorfos, för dem som vetat hur där såg ut tidigare. Anläggningen har också dragit en kostnad av 102.000 kronor, men så är den också utomordentligt välgjord och ändamålsenlig. Åskådarläktaren är rymlig och ger en god överblick och paviljongen, som är vinterbonad och sålunda kan användas året runt, innehåller omklädningshytter och duschrum med vatten och avlopp. Den idrottande och gymnastiserande ungdomen i Utansjö har sålunda fått det välordnat för sig och det är bara att hoppas, att Utansjö AIF, som har tillgång till denna förnämliga anläggning skall få ytterligare vind i seglen.

På söndag blir det som sagt den högtidliga invigningen och vi ha vänt oss till Utansjö AIF:s ordförande kamrer C. U. Flodin, som meddelar att programmet blir omfattande. Själva invigningstalet kommer att hållas av Ångermanlands idrottsförbunds ordf. N. Björck, varpå följer nationella tävlingar i allmän idrott, omfattande löpning 1500, 400 och 100 m. samt hopp, kula och spjut. I tävlingarna kommer eliten av Ångermanlands idrottsmän att deltaga, och i programmet ingår vidare en fotbollsmatch mellan Utansjö AIF och Bollsta IK. I samband med nya idrottsplatsen är frågan om den framtida skötseln av densamma. Utansjö AIF har löst denna fråga, meddelar kamrer Flodin på så sätt, att man har tillsatt en avlönad vaktmästare, Vilgot Johansson, som alltså är den nya idrottsplatsens klockarfar, som håller uppsikt över att ingenting försummas eller förfares. Och med det intresse som Vilgot Johansson har för idrott, så torde denna angelägenhet vara i goda händer.

Utansjö AIF:s lag mot Bollsta IK E. Granlöv, A. Nyholm, S. Åström, R. Nordin, Torsten Högman, Thure Nässlander, Tore Högman, A. Larsson, L. Jansson och E. Isaksson.

Kramfors IF:s idrottsmän Stig Bergman, Kurt Smedberg, K. Jonsson, Y. Ormell, Sune Andersson, E. Stridsberg, Arne Asplund, T. Sjödin, Bengt Eriksson och Bängt Bodén.

Rekord och rekordtangering vid Tjärnvallens invigning

Invigningen av Utansjö nya idrottsplats - Tjärnvallen - blev en folk- och idrottsfest av stora mått. Det vackra sommarvädret hade lockat mycket folk till festen, publiken uppgick till cirka 750 personer. Stig Bergman, Kramfors, satte nytt distriktsrekord i stav och Kurt Smedberg från samma förening tangerade Olle Anderssons gamla 100-metersrekord. Festen inleddes med inmarsch, en defilering av de medverkande idrottsmännen och en kvinnlig gymnastiktrupp. Hälsningstalet hölls av idrottsföreningens ordförande, kamrer C. U. Flodin, som först gav en rekapitulation över arbetet med idrottsplatsen och nämnde bl.a. att i arbetslöner utbetalats 58.000 kr. Ordet överlämnades sedan till Ångermanlands idrottsförbunds ordf., kamrer Nils Björck, Kramfors, som höll invigningstalet. Hr Björck sade att Utansjö kunde ståta med Ångermanlands vackraste idrottsplats, den kan stå som ett mönster för en idealisk idrottsplats. Härefter blev det diplomutdelning varvid idrottsförbundets hedersdiplom tilldelades dir. Versteegh, kamrer Flodin, kamrer Aug. Högberg och förrådsförvaltare Sam Jalner. Slutligen utbringade hr Björck ett kraftigt besvarat leve för svensk idrott.

100-metersrekordet tangerat

Så började tävlingarna. På 100 meter, som gick i tre försöksheat, tangerade Kurt Smedberg, Kramfors, såväl i försök som i final Olle Anderssons 1929 satta distriksrekord på 11 sek.

1) K. Smedberg, Kramfors, 11 sek. 2) E. Ohlsson, Sundsvall, 11,1. 3) S. Kahlin, d:o, 11,4. 4) S. Andersson, Kramfors, 11,7. 5) Y. Orrmell, d:o, 11,8.

1500-metersloppet gick i A- och B-final. I A-finalen segrade H. O. Landström, Skellefteå, på tiden 4,06, före Otto Nordlander, Nordingrå, som hade 4,07,2. Den tredje startande, E. Nauclér, I 21, utgick.

I B-finalen blevo resultaten: 1) D. Wiklander, I 21, 4,16,2. 2) I Sjödin, Kramfors, 4,16,7. 3) T. Holmberg, Multrå, 4,17,8. 4) J. Isaksson, Utansjö, 4,18,7. 5) C. J. Hamilton, I21, 4,20,2.

Otto Nordlander var den ende som fullföljde 3000-metersloppet. Han fick tiden 9,06 min.

Nytt rekord i stav svarade Stig Bergman, Kramfors, för. Det nya rekordet lyder på 3,86, det gamla, som även innehades av Bergman, var på 3,85. 2) O. Hofling, Matfors, 3,60. 3) S. Wiik, Sollefteå, 3,30. 4) R. Helin, dito, 3,00.

I längdhopp segrade B. Dufva, Alfredshem, med 6,21. 2) T. Björnsson, Sundsvall, 6,18. 3) K. Smedberg, Kramfors, 6,06.

I juniorstafetten 3x1000 meter vann Nordingrås första lag på tiden 8,28 min. med Utansjö på andra plats 8,36. 3) Nordingrå lag II 8,36,1.

Svensk stafett blev en uppgörelse mellan Kramfors och I 21. Kramfors vann på 2,06,6. I 21 hade 2,08,4.

Spjutkastningen slutligen lämnade följande resultat: 1) A. Wedin, Nordingrå, 52,50. 2) S. Engström, Rydboholm, 47,30. 3) H. Nylén, Skog, 44,63. 4) S. Hansson, d:o, 42,64.

Tävlingarna gingo raskt undan under Nisse Björcks, och en god funktionärsstabs ledning. Löparna berömde allmänt de goda banorna, vilket ju är ett ytterligare plus till de berömmande ord, som förbundsordföranden uttalade i invigningstalet. Den vackra och minnesrika idrottsfesten avslutade med prisutdelning, som förrättades av kamrer C. U. Flodin, samt slutligen en uppgörelse i fotboll mellan Bollsta och Utansjö, som Bollsta vann med 5-1.

Fotnot: I dagens penningvärde, 2016, motsvarar 102.000 kronor omkring 2,570,00:-.

Nya Norrland 27, 29/6 1942.