Segelränna till Utansjö

Isbrytarna Thor och Sandhamn inkommo i går hit från Stockholm, Deras hjälp har begärts för att öppna segelränna till Utansjö, dit som bekant ångaren Eva väntas i mitten av veckan för att inta last. Dessutom kvarligger i hamnen härstädes en kalklastad pråm, vilken blivit hindrad av isen, men som sedan rännan brutits skall bogseras till ovannämnda lastageplats.

Ångarna Sandhamn och Thir, vilka i går bröt segelränna till Utansjö, lyckades över förväntan väl, trots att isen var ganska tjock. Samtidigt bogserade ångarna till nämnda plats en med kalksten lastad större pråm, vilken sjunkit för någon tid sedan i skärgården utanför Öregrund men åter upptagits och inbogserats hit, varest han dock måste kvarligga en längre tid på grund av ishinder. Ångaren Thor återkom i går förmiddag hit för att kola.

Västernorrlands Allehanda 9/7 1900.