Handlanden Johannes Timan

Åklagaren N. A. Eriksson hade instämt handlande Johannes Timan i Ramvik för det han den 8 mars detta år skulle i sin affär i Ramvik ha sålt 500 kg havre till 36 öre per kilo. Svaranden företräddes av notarien S. Hesse, Härnösand, som medgav riktigheten av stämningspåståendet, utom vad beträffar tiden. Affären hade enligt svaranden ägt rum i början av februari, i alla händelser inte efter den 13 februari. Svaranden hade haft den uppfattningen att krossad havre inte var inbegripet i maximiprisförordningen, en åsikt, som var allmänt utbredd i trakten. Svarandeombudet framhöll vidare, att enligt meddelanden i ortstidningarna för den 13 februari har k m:t förtydligat kungörelsen av den 19 november 1916 angående maximiprisförordningen därhän, att den även avser krossad och gröpad spannmål. Åklagaren begärde uppskov för att styrka tiden för försäljningen och målet uppsköts till 6:e sammanträdet.

Västernorrlands Allehanda 12/4 1917.