Barnens lek med eld vållade hotande eldsvåda i Utansjö

Några utansjöbarns lek med eld vållade på lördagen en mycket hotande brand i Utansjö, där ett markområde på cirka 2000 kvadratmeter eldhärjades. Branden gav anledning till stort larm hos brandkårerna i Härnösand och Utansjö, som fick en timmes hårt arbete att bemästra situationen. Det blåste rätt hårt och elden fick god näring i det torra gräset och en massa ris efter en större avverkning på området.

Då brandmännen kom till platsen var den stora ingenjörsvillan på fabriksområdet i stor fara, då vindriktningen låg åt detta håll. Tursamt nog fanns en brandpost i närheten så att brandmännen snabbt kunde få vatten till släckningsarbetet. På grund av den senaste tidens torka är brandfaran i skog och mark mycket stor, varför föräldrarna uppmanas att hålla ett öga på sina telingar, vilka lätt kan vålla katastrofbränder om de är ovarsamma tändstickor.

Västernorrlands Allehanda 27/5 1963.