Lokalhistoria

Litteratur

Min forskning om hembygden har resulterat i två böcker: "Utansjö med omnejd - del 1" och "Utansjö med omnejd - Verkliga händelser i Högsjö socken under 1900-talet."

Jag ville veta vad som har hänt i bygden under den här tiden där jag växte upp. En bygd med ökande befolkning vid sekelskiftet 1900 då sågverks- och cellulosaindustrin växte och under de fyra första decennierna hände det väldigt mycket vilket jag återger i denna del och kommande böcker. Jag vill förmedla vår lokalhistoria genom dessa två böcker med berättelserna på ett lättillgängligt sätt - och den tredje är under arbete med en "renare titel".

"Utansjö med omnejd" kanske var lite missvisande titel för hela bygden så därför kommer den tredje att vara just Högsjö socken.

Högsjö socken

"Levnadsöden och händelser under 1900-talet"

Böckerna finns att köpa till en kostnad av 50 kr för första delen och 200 kr för den andra. Porto på 49 kr tillkommer.

Kanske skulle det vara av intresse att publicera kommande böcker som en pdf-fil på en USB-sticka? Allt beroende på ett ekonomiskt stöd för tryckning, vilket är svårt, på en upplaga av 100 exemplar och en kostnad av 9.500 kronor.