Lokalhistoria

D Det har skrivits en del om brukets historia, bl. a. "Papper och massa i Ångermanland" av Christian Valeur, sid. 116-139 och "Utansjö bruk 100 år - en jubileumsskrift".

Av förklarliga skäl, har ingen av dessa en mer ingående historia utan enbart skrapat på ytan. Det finns väldigt mycket intressant kring järnbrukets tid fram tills man lade ned verksamheten på 1880-talet.

Jag har många kopior och har som avsikt att kopiera "allt" som finns på Näringslivsarkiv i Norrland, Härnösand, vilket tar sin tid.

Här kommer jag att publicera många av de dokument som finns bevarade och kommer att renskriva texten med dagens grammatik och stavning, inte i dess original alltså men inget av innehållet kommer att ändras eller läggas till. Personligen tycker jag att det går lättare att läsa och förstå innehållet och blir mer intressant.

1898-2008 Beskrivning
1883