Utansjö manskör

Utansjö manskör har hållit årsmöte. Av styrelseberättelsen framgick att kören under året hållit ett 30-tal sångövningar besökta av i medeltal 18 medlemmar. Vid olika tillfällen har kören uppträtt med sång vid fester, 50-årsuppvaktningar, för de gamla vid Högsjö ålderdomshem samt för semestrande husmödrar vid kvinnodistriktets sommarhem Solebo i Rö.

Valborgsmässoafton hälsades våren med sång vid poststationen.

Kören som tillhör Norrlands sångarförbund deltog med 15 man i sångarfesten i Gävle. För den resan hade bildats en sparklubb som ännu arbetar. På initiativ av körens förste dirigent, kantor Torvald Johannesson, bildades en sång- och musikförening i Högsjö till vilken kören anslöt sig och vars första konsert hölls i Högsjö kyrka som var fylld till sista plats. Dessutom deltog kören i Ådalens manskörers kyrkokonsert i september i Ytterlännäs och Gudmundrå.

Till ordförande valdes Verner Persson, sekreterare Carl. V. Sjölund, kassör Yngve Hagström, vice ordförande Vilgot Johansson, vice sekreterare Bernhard Söderqvist. Revisorer blev Bengt Nilsson och Ture Andersson.

Till förste dirigent efter kantor Johannesson, som skall flytta, valdes Ernst Nordqvist. Till andre dirigent utsågs Verner Persson. Till stämfiskal för första och andra tenor valdes Carl V. Sjölund, första bas Ture Anderson, andre bas Verner Persson.

Efter årsmötet avtackades kantor Johannesson. Körens talan fördes av Verner Persson. En adress från körens medlemmar samt en tavla målad av Hampe Svanberg överlämnades till kantor Johannesson. Ett fyrfaldigt leve för makarna Johannesson utbringades och en blombukett överlämnades till fru Johannesson. Kantor Johannesson tackade kören för gott samarbete och önskade den god framgång.

Nya Norrland 2/5 1947.