Orgelbyggare fick genial idé till värmebesparande fönster

Orgelbyggaren Johannes Menzel i Rö, Utansjö, kom genom en genialt enkel idé på hur man löser problemet med isolering av fönstren utan att kostnaderna blir orimligt höga. Genom hans modell kan man nedbringa kostnaderna till hälften och resulatet verkar vara mycket gott. Ett stort plus i dessa energisparandets dagar. Johannes Menzels idé bygger i hög grad på de gamla isättningsfönstrens funktion. Han har i sin villa standardfönster med tvåglas. För att spara på värmen skulle han skaffa treglas-fönster. När han fick veta att kostnaden enbart för villans 7 standardfönster skulle bli ca 10 000 kr blev han lite smått chokad. Dessutom finns det några fönster av större format. Så mycket ville han inte betala utan började i stället fundera på andra lösningar. Då rann tanken upp på de gamla innerfönstren som han monterade in förr i tiden när kvicksilvret började närma sig nollstrecket. Bomull eller mossa lades emellan ytter- och innefönstren. Innerfönstren fästes med två mittskruvar och alla springor klistrades med remsor.

Ett omständigt arbete som inte alltid gav så bra resultat när pappersresmorna började lossna. – Varför inte använda de där skruvanordningarna men komplettera den med en tving, tänkte Johannes. En tving vilande på falsar som kunde pressa in de tätningslistkantade fönsterbågarna och helt stoppa kalluftflödet utifrån, eller varmluften inifrån, om man så vill. – Om man samtidigt lämnade ett litet mellanrum mellan fönsterhalvorna framför miottspröjsen kunde det smala ”tvinghandtaget” gå in däremellan och innefönstren kunde svängas inåt rummet på sprintförsedda gångjärn. Johannes tillverkade provmaterial… och se hans tankegång klaffa precis. Genom att luftutrymmet (60 mm) mellan andra glaset och det nya tredje glaset blev betydligt större än emellan de yttre rutorna blev isoleringen mycket bättre. Nu är det inget som helst problem att öppna innefönstren vid vädring genom de praktiska skruvtvingarna. När våren och värmen kommer på nytt är det en enkel match att montera loss de nya fönstren.

Genom att Johannes Menzel inte behövde kassera de gamla tvåglasfönstren kunde han nedbringa kostnaderna till hälften och fick 50 % i isoleringsbidrag. Då hade Johannes gjort monteringsjobbet själv och det tog ca 14 dagar. Både länsbostadsnämnden och kommunala myndigheter är mycket positiva till Johannes Menzels modell. De skulle innebära stora besparningar om man kunde behålla kuranta tvåglasfönster istället för att kassera dem och köpa treglasfönster. Ett innerfönster av den typ Johannes satt in lan tydligen också blir betydligt effektivare. – Jag har faktiskt redan märkt en minskning i bränsletillgången under den här tiden, sade Johannes Menzel. Han tycker att någon småindustri borde haka på den här lösningen och börja serietillverka material som behövs för den här värdefulla isoleringen. Hundratusentals hus behöver bättra på sina fönster. Det är stora värmemängder som i onödan försvinner fönstervägen, framhöll Johannes Menzel, som rest mycket runt om i Sverige och konstaterat faktum.

Västernorrlands Allehanda 24/11 1977.