Olof Nänzéns olycksfall

På tisdagskvällen omhändertog polisen i Härnösand en till synes redlöst överlastad person. Han togs in på polisstationen och insattes i polisarresten. Den berusade fick lägga isg och enligt vad vakthavande konstapeln iakttog vid flera tillfällen under natten, sov den berusade tämligen lugnt och ingenting ovanligt märktes. Vid 02-tiden sov personen fortfarande men vid 05-tiden på morgonen befanns att döden höll på att göra sitt intrång i finkan, ty den intagne låg då på sitt yttersta. Upplivningsförsök gjordes men utan resultat. Läkare anmodades att komma och se hur det förhöll sig med den olycklige och när han vid 09-tiden infann sig kunde han endast konstatera att döden inträtt. Vad som varit den egentliga orsaken till dödsfallet torde bli känt vid en eventuell företagen obduktion. Det är emellertid inte osannolikt att den avlidne, som befunnits vara fyrvaktaren Olof Nenzén från Åbord, använt sig av några berusningsmedel, som innehållit eter och troligen därigenom åsamkat sig döden.

Liket av den natten till i onsdags på Härnösands polisstation avlidne fyrkvaktaren Olof Nenzén från Åbord obducerades av dr H. Simkowsky. Det vsiade sig att polismyndigheten begått ett beklagligt misstag då den avlidne troddes vara berusad vid anhållandet. Av obduktionen framgick, att dödsorsaken varit hjärnblödning. Några som helst tecken till att den bortgångne förtärt sprit och att döden skulle ha inträffat därigenom kunde inte upptäckas. Simkowsky framhöll emellertid, att polismyndigheterna inte på något sätt kunde hållas ansvariga för det inträffade. Även för en läkare hade det nämligen varit hårt när omöjlgt att avgöra om den avlidne varit berusad eller sjuk. Resultatet av obduktionen bör emellertid kunna kännas som en lättnad för den avlidnes anhöriga i deras sorg.

Västernorrlands Allehanda 13 och 18/12 1917.