Beståndsöversikt

Min hembygdsforskning började med Utansjö och dess närliggande byar 2008 men har successivt utökas med hela bygden, då jag märker att intresset finns för dess historia. Det finns väldigt många intressanta och spännande händelser i bygden om människorna och dess liv, både på gott och ont.

Mitt beståndsöversikt över det material som jag har samlat på mig sedan ovannämnda år och antalet sidor avser dubbelsidiga kopior om inget annat anges.

Ur domboken 1648

Arkivhandlingar
1 Anna Höglin Utansjö, obduktion 1907 13
2 Arbetarjournaler Utansjö bruk 1898-1927 182
3 Barnavårdsnämnden Högsjö 167
4 Beda Lök Utansjö, egna brev skrivet till Stockholm 1920 6
5 Berget, Våltjärn Enok Granlund, fastighetshandling 2
6 Bilregistret Bilar från fotografier 8
7 Brukets handlingar Utansjö bruk, ej sorterat 688
8 Bruket 1732-1888, 1892, spridda år Utansjö bruk 165
9 Bruket 1898, 1900 Utansjö bruk 102
10 Byggnader 1899-1926 Utansjö bruk, beskrivningar 70
11 Domböcker Utansjö + Högsjö 1827-1839, 1874, 1900, 1909, 1914, 1916-1943, 1946, 1952 5990
12 EFS Utansjö 249
13 Egnahemsområdet 1912? Utansjö, fastighetshandling 1
14 Emma Margareta Eriksson utansjö, kvävde sitt barn genom förgiftning, emigr. till Amerika 82
15 Examenskataloger Högsjö skolor 1879-1918, Bölens skola 1940-1941 440
16 Fastigheter Utansjö med omnejd, ej komplett 1292
17 Fattigvårdsstyrelsen Högsjö 400
18 Fångförteckningar 1900-1906, personer födda i Högsjö 69
19 Folketshus Utansjö 468
20 Folkskollärare Löfqvist Veda, hans nedtecknade memoarer, renskrivet 51
21 Folkskollärarinnan Lovisa Hult Vålånger, fejd med skolstyrelsen om sin förflyttning och tomtgräns 293
22 Fångrullor 1900-1906, 1910, 1922, 1926, 1930 och 1935, personer födda i Högsjö 113
23 Handelsbodens anläggande Utansjö, Bodéns, sedermera Ströms efterträdare 1
24 Handelsregister Högsjö 310
25 Hernö hospital Intagna högsjöbor på "Gådeå sjukhus" 99
26 Högsjö brödraförening Högsjö 24
27 Högsjö föreläsningsförening Högsjö 178
28 Högsjö kommun Förteckingar över beståndet, 14 förteckningar 198 s.
29 Högsjö lutherska missionsförening Högsjö, strödda sidor 6
30 Högsjö missionsförsamling Högsjö, strödda sidor 2
31 Högsjö sång- och musikförening Högsjö 42
32 Konfirmander Högsjö konfirmander 1882-1994 285
33 Länsmannen i Kramfors Högsjö 1887-1917 317
34 Lindforsgården Utansjö 20
35 Logen Betlehemsstjärnan Västansjö, ej komplett 7
36 Logen Friska Viljor Utansjö 44
37 Logen Kronan Utansjö 28
38 Logen Unga Viljor Utansjö 29
39 Logen Utansjö Framtid Utansjö 48
40 Loger Högsjö, förteckning över loger i Högsjö 9
41 Lärarmatriklar Högsjö 239
42 Mantalslängder Utansjö, Mörtsal, Veda, Skog och Vålånger 1899-1946 2732
43 Mantalslängder Fastigheter, dito 1925, 1930, 1935, 1940 och 1949 97
44 Mantalslängder Personlängder, dito 1930, 1935, 1940 och 1949 162
45 Mats Matsson Möller Fogde i Utansjö och Ångermanland 50
46 m/s Dalhem Fartyget som körde in i Utansjö kaj + 7 foton 6
47 Nykterhetsnämnden Högsjö 44
48 Oljekatastrofen Utansjö, mapp ej räknat med dess innehåll + 3 foton ???
49 Pensionärshemmen Utansjö 25
50 Posten Utansjö och Veda 84
51 Sibirien I brukets protokoll + 10 foton av platsen i dag ???
52 Skolan Bäckland 59
53 Skolan Bölen 34
54 Skolan Dal 39
55 Skolan Jude 49
56 Skolan Karlberg 34
57 Skolan Ramvik 174
58 Skolan 3
59 Skolan Sela 61
60 Skolan Utansjö 58
61 Skolan Veda och Högsjö 1892-1904 14
62 Skolan Vålånger 52
63 Skolhandlingar Högsjö 659
64 Skolpliktiga barn födda 1903-1944 Högsjö skolor 1917-1958 340
65 Skolpliktiga barn födda 1909-1921 Högsjö skolor, fortsättningsskolor 1923-1936 50
66 Skolrådsprotokoll Högsjö 735
67 SSU Utansjö 145
68 Stenqvist, Gustaf Karlsson Vålånger, självmord 9
69 Taikon, Johan Veda, lösdriverri och stöld med sitt folk 3
70 Torparkontrakt Högsjö 2
71 Utansjö bruk Handlingar, spridda årtal 198
72 Utansjö filmklubb En protokollsbok 6
73 Utansjö manskör Utansjö med omnejd, ej komplett 46
74 Utansjö missions- och ungdomsför. Gåvobrev från Utansjö bruk 1
75 Utansjö Pappers avd. 100 +  avd. 5 Fackföreningens protokollsböcker 1909-1911, 1921-1932, ej komplett 188
76 Utansjö socialdemokratiska förening Ej komplett 8
77 Utansjö soc.dem.för. kvinnoklubb Protokoll 1934-1982, ej komplett 30
78 Utansjö Unga Örnar Protokollsbok 1939-1940 30
79 Veda Intresseförening Protokollsbok, renskrivet 88
80 Visitation 1900 Visitation i Högsjö 16
81 Västernorrlands Allehanda 1900-1923, 1930, 1934, 1939, 1943, 1945-1946, 1950-1959 samt 1977-1978 4933
82 Änget Egnahemsområdet i Utansjö 1939 17
    Summa antal kopior 24018
       
  Bidragslämnare fotografier    
1 Adié Nilsson   364
2 Anders Högman   35
3 Anders Nilsson   5
4 Anita Vestin   1
5 Annika Ahlstedt   4
6 Barbro Olofsson   120
7 Bert Norell   13
8 Birgitta Löfgren   5
9 Bosse Olsson   63
9 Caj Brage   6
11 Cathrine Pettersson   10
12 Charlie Björkman   6
13 Conny Pigl   1
14 Elsy Nyberg   70
15 Gunnar Uhlin   9
16 Gösta Selander   124
17 Heather Newberg Ericson   118
18 Helena Björk   15
19 Majbritta Sjödin   130
20 Hembygdsföreningen   38
21 Inga-Britt Frostad   9
22 Inga-Britt Jansson   3
23 Inger Källman   1
24 Inger Samuelsson   168
25 Jan-Ove Jonsson   71
26 Jimmy Norberg   4
27 Katarina Hultin   3
28 Kerstin Brage   2
29 Kerstin Damberg   670
30 Kerstin Norberg   6
31 Kerstin Åström   6
32 Knut Näsström   10
33 Kurt Granlund   6
34 Lars Nordqvist   190
35 Lars Persson   8
36 Lars Tjernberg   7
37 Lars-Åke Åkerlund   23
38 Lena Hörngren   6
39 Lennart Jonsson   362
40 Lennart Lenken Nordlander   23
41 Maggie Dahlqvist   224
42 Marry Scherman   226
43 Matti Nömm   4
44 Mikael Kallin   623
45 Mona Nixon   1
46 Nils-Göran Sjöqvist   16
47 Per Brunnström   5
48 Peter Sahlander   4
49 Pether Wedin   21
50 Siw Kallin   9
51 Sol-Britt Vestberg   563
52 Stefan Wedin   1
53 Sten Molin   4
54 Tord Lindh   2
55 Ulf Isaksson   5
56 Ulf Nilsson   1
57 Ulf och Birgitta Vestling   14
58 Ulla-Britt Järledal   100
59 Åke Engström   6
60 Sten Ulander   3
61 Valter Grääs   5
62 Åke Gerhard Larsson   600
63 Åke Lundin   7
    Summa antal fotografier, omkring 5287
       
  Kartor och ritningar    
1 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Fasad söder och väster 1945  
2 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Detaljer till portomfattning 1945  
3 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Komplettering av dörrar och fönster 1945  
4 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Inredning av kök 1945  
5 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Inredning av serveringsrum 1945  
6 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Gard. och skåpinredning av rum 7 1945  
7 Emblem med Utansjö för bussar 1955  
8 Massamagasinet fasader och ritningar, norra fasaden 1939  
9 Massamagasinet fasader och ritningar, tak och gavlar 1939  
10 Bro över Utansjöåns mynning – utan årtal  
11 Pappsal: förslag till fönster och dörrar till utbyggnad 1934  
12 Torkmaskin I och II – utan årtal  
13 Utbyggnad av pappsal 1934  
14 Ångpannhuset, fasader och sektioner 1934  
15 Förslag till avträdesbyggnad vid Utansjö – utan årtal  
16 Skorsten pappsal 1920  
17 Ritning till en 50 mtr hög rund skorsten av radial formtegel 1898  
18 Förslag till fasader nya magasinet 1939  
19 Kraftcentral. Ritning av byggnad för 10 Kw ställverk 1948  
20 Förslag till rep. av stora avloppskanalen 1932  
21 Förslag till smedja, gjuteri, plåt- och svetsverkstad 1936  
22 Förslag till ingenjörsbostad för jästfabriken. Fasad söder och väster 1945  
23 Förslag till ombyggnad av gamla disp.bostad till 2 tjänstelägenheter 1965  
24 Skiss av f.d. disponentbostaden 1965  
25 Förslag till ombyggnad av flygelbyggnad Sörutansjö 1:2 herrgården 1973  
26 Bostadsförteckningar och fabriksbyggnader Utansjö, Mörtsal och Veda 1938  
27 Förslag till omb. av Vita raden till 4 lght om 2 rum o kök, hall och VC 1953  
28 Förslag till inredande av vindar till sovrum i Vita raden 1953  
29 Salongen. Ändring av lägenheter för byggm. och verkm. 1938  
30 Förslag till inredning av 2 fam.läg. i gamla ing.bostaden, fasad norr och söder 1946  
31 Förslag till inredning av 2 fam.läg. i gamla ing.bostaden, fasad öster och väster 1946  
32 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, fasader och gavlar 1948  
33 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, botten vån. och vån 1 1948  
34 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, öppna spisar 1948  
35 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, portomf. samt yttertrappa vid ingången 1947  
36 Ombyggnad av gamla överingenjörsbostaden innetrappor 1947  
37 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, kök 1948  
38 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, kök 1948  
39 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, skåpparti sovrummen 1948  
40 Ombyggnad av gamla övering.bostaden, öppen spis bottenvåningen 1948  
41 Snickar- och modellverkstad – utan årtal  
42 Förslag till garage, bad och tvättstuga, fasader 1939  
43 Bad och tvätt, fasad mot Utansjöån och förråd - utan årtal  
44 Förslag till förrådsbyggnad, östra fasaden 1939  
45 Förslag till förrådsbyggnad, detalj av fasad samt sektion1939  
46 Förslag till förrådsbyggnad, fasad 1939  
47 Förslag till förrådsbyggnad, fasad söder och öster 1939  
48 Del av fasad till förrådet 1939  
49 Tillbyggnad av bef. garage- och bad och tvättbyggnad 1961  
50 Förslag till ombyggnad av tak å svets- och plåtverkstad 1962  
51 Förslag till omändring av lägenhet tillförest. Mässbyggnaden 1975  
52 Gavel mot syra- och växelhus – utan årtal  
53 Förslag till placering av 8 st. villor om 16 familjer – utan årtal  
54 Kontorsbyggnad å tomt Utansjö 3:4, fasader 1952  
55 Kontorsbyggnad å tomt Utansjö 3:4, planer och sektion 1952  
56 Förslag till plantering kring kontoret 1957  
57 Karta över området kring gamla herrgården och Smedjebacken 1954  
58 Egnahemsområdet Utansjö 3:4 Änget 1939, reviderad 1967  
59 Del av bostadsområde väster om järnvägen 1955  
60 Medborgarhusets placering enligt alt. 2 [mitt emot folkskolan] 1953  
61 Förslag över järnvägsspår inom fabriksområdet vid vagnbjörnstrafik 1953  
62 Karta över Veda 1910 (kopia från 1894 års karta)  
63 Permanentning av nedfartsväg till fabriken = 6060 m2 1961  
64 Avvägningsplan för förråd 1938  
65 Förslag till placering av arbetarebostäder vid Utansjö 1960  
66 Förslag till placering av 8 st. villor om 16 familjer – utan årtal  
67 Karta över bostäder i Utansjö, Mörtsal och Veda 1937  
68 Förslag till nya bostadsområden i Utansjö och Sörutansjö 1956  
69 Karta över ett område beläget å fastigheten Utansjö 3:4 Änget 1939  
70 Kopia av ”Inrösninsgjorden Norr- och Sörutansjö (…) 1897-1898 1933  
71 Karta över markområde vid Utansjögården 1965  
72 Förslag till omb. och permanent beläggning av vägsträckan Riksväg-fabriken 180 m 1961?  
73 Stadsplan för del av Utansjö [väldetaljerad över samhället] (Högsjö 1201 lantmät.) 1971  
74 Utansjö sulfitfabrik, byggnader i Utansjö 1919  
75 Ritning över Lindforsgården 1927  
76 Kvarnsvedjan Fallet samt Bjässholmen 1838