Min forskning om hembygden har resulterat i min första bok: "Utansjö med omnejd - del 1, minnen berättar" i vilken människor i Utansjötrakten och på andra platser, berättar om sin uppväxt. Den andra boken är nu klar "Levnadsden och händelser från Högsjö under 1900-talet". Den här gången går jag lite djupare in i människornas levnadsöden under 1900-talets första hälft från domböcker och lokaltidningarna.

Jag ville veta vad som har hänt i bygden under den här tiden där jag växte upp. En bygd med ökande befolkning vid sekelskiftet 1900 då sågverks- och cellulosaindustrin växte och under de fyra första decennierna hände det väldigt mycket vilket jag återger i denna del och kommande böcker. Jag vill förmedla vår lokalhistoria genom att ge ut den här boken med berättelserna på ett lättillgängligt sätt.

Arbetet med nästa bok pågår och beräknas bli klar till våren 2018.

Den här boken har ingen koppling till Högsjö hembygdsförenings böcker - "Boken om Högsjö I - II" - utan är helt fristående.

Innehållsförteckning

Boken innehåller 250 sidor och omfattar 24 kapitel och händelser från alla byar har inte kunnat tagits med varför det blir fortsättning på denna bok som nämndes här ovan.

Beställningsformulär hittar du här.

Innehåll

 • Förord
 • Förhållandet i Högsjö 1900 och 1905
 • Fattigvårdshjälp 1899-1910
 • Kollisionen med ångaren “Verdandi”
 • “Nordhem” på Vreten, Mörtsal
 • Resandesällskapet Taikon i Veda
 • Mordbranden i Ramvik
 • Färjekvinnan i Mörtsal
 • Knivdådet på Hansjön
 • Kyrkoherde Salvéns aga på skolgossen
 • Anmärkningarna mot Ramviks gästgiveri
 • Pastorns förfalskning av postanvisning i Västansjö
 • Konkursbedrägeriet i Ramvik
 • Förskingringen vid Rö Diversehandel
 • Nils E. Nilsson i Flattom
 • Olaga gårdfarihandel och djurplågeri i Vålånger
 • Mordet på “Solöga” i Judeby
 • Förskingringen och checkbedrägerierna i Utansjö
 • 15-åriga flickans stölder i Ramvik
 • Konstnären Hedbergs krock i Mörtsal
 • Hundattacken på gossen Ahlbom i Dal
 • Tjuvjakten på Storsela
 • Nåtlerskan från Lillsela och barnamordet
 • Mordbranden i Västansjö
 • Skrotstölderna på Utansjöfabriken