Råheten i bygden

Barnavårdsnämndens ordföranden hade bevis på den råhetsanda som förekom även på landsbygden som en mjölkkörare på ett föraktigt sätt inplanta svordomar och oanständiga benämningar. Han hade haft en femårig gosse med sig i skjutsen på väg mellan Veda och Prästgården och trots en sådan anmärkning, brukade han sådana uttryck.

Barnavårdsnämnden i Högsjö 15/8 1919, § 10.