Självmordet i Vålånger

Sedan det kommit till min kännedom, att arbetaren NN i Vålånger, lördagen den 10 juli 1909 kl. 4-tiden em., i tydlig avsikt att beröva sig livet ute på marken intill sin bostad, med ett jaktgevär skjutit sig i huvudet, så har jag anställt förhör med flera personer boende i Vålånger och trakten där omkring, för att genom polisutredning närmare utreda orsakerna till och de närmare omständigheterna vid ifrågavarande självmordsförsök.

Därvid har inhämtats, att skottet träffat huvudet som illa tilltygats, att han därav icke genast avlidit utan i medvetslöst tillstånd avförts till Härnösands lasarett, där han samma dag kl 10-tiden e.m. avlidit samt att han själv förkortat sitt liv. Om orsaken till självmordsförsöket har berättats, att arbetaren Emil Lind från Åbord nästlidne sommar olovligen begagnat en NN tillhörig båt och efter begagnandet lämnat denna löst flytande, vind för våg, där han landat, så att båten bortkommit och först lång tid efteråt anträffats ilandfluten vid Hemsö socken.

Att detta förhållande vållat NNs förargelse, obehag och kostnader så att han därför varit förargad på Lind. Att bemälde Lind jämväl torsdagen den 8 innevarande juli sökt olovligen begagna en båt tillhörig NNs granne. Att dennes hustru, Kristina Dahlin, emellertid iakttagit Linds avsikt skyndat dit och fråntagit honom båten; att han som även åsett Linds förehavande, skyndat till medförande sitt jaktgevär och därmed Lind springande flytt bort från platsen med ett hagelskott skjutit efter Lind.

Att några av haglen träffat Lind i ena benet, så att några mörka fläckar uppstått derå; att NN genast han fått höra att skottet träffat blivit orolig, och att omkringboende genom oförståndigt tal befrämjat denna ängslan att NN fattats av stor räddhåga som icke lämnat honom någon ro; att han lördagen den 10 dennes på e.m. till sin hustru förklarat att han ämnade bege sig till en ej långt från hemmet belägen sjö för att fiska;

Att han vid utgåendet ur bostaden medtagit sitt jaktgevär; att han kommer endast ett kort stycke väg från bostaden med geväret skjutit sig genom huvudet, därvid skottet trängt in under hakpartiet och gått ut vid ögonen så att näspartiet illa spolierats och det ena ögat bortskjutits. NN var född den 15 juli 1855 i Svanskogs församling i Värmland och sedan 1882 i äktenskap förenad med sin efterlevande hustru Hedda Maria Hallin från Nordmaling, född den 24 april 1852.

Han efterlämnade sin familj i små omständigheter och är yngsta barnet, enligt pastorns uppgift, 13 år gammal. Makarna är kyrko- och mantalsskrivna i Högsjö socken i Västernorrlands län. På grund av vad sålunda förekommit får jag vördsamt anhålla att NNs döda kropp måtte få begravas utan medikolegal besiktning. Gudmundrå å länsmanskontoret som ovan, Georg Norman.

Obduktionsprotokollet.

År 1909 den 13 juli förrättades på förordnande av Kgl. Befallningshavande i Västernorrlands län rättsmedicinsk besiktning och liköppning å döda kroppen efter torparen NN, 53 år, från Vålånger i Högsjö socken av Västernorrlands län. Förrättningen verkställdes av undertecknad i närvaro av lasarettsvaktmästaren P. Pettersson och poliskonstapeln T. Dahlstrand, den senare vid protokollet. Likets identitet intygades av vaktmästare Pettersson. Enligt upplysning från läkare intogs NN å Härnösands lasarett sistlidne 10 juli omkring kl. 7 e.m. och avled därstädes ett par timmar senare utan att under denna tid ha haft något klart medvetande. Någon polisrapport åtföljer icke förordnandet men an av trovärdiga personer har inhämtats följande:

För några dagar sedan hade NN, som det berättas, i icke fullt nyktert tillstånd avlossat mot en person som olovligt velat tillägna sig en NN tillhörig båt, ett hagelskott som träffat personen ifråga i vaden. Häröver hade NN sedan grubblat, särskilt sedan det ställts i utsikt, att han för sitt tilltag kunde få fängelsestraff.

Den 10 juli på eftermiddagen hade NN under det husfolket var upptagen med arbete på en potatisåker, avlägsnat sig ett stycke från hemmet. Ett skott hade smällt, och hans anhöriga som skyndade till hade funnit NN liggande i sitt blod med ansiktet sönderskjutit. Hans egen hagelbössa låg bredvid. Anstalter vidtogs genast för NNs nedforsling till Härnösands lasarett.

Under färden dit hade NN haft medvetande och talat med sin omgivning. NN har efter det döden inträdde, förvarats i lasarettets likbod.

Landskansliet i Västernorrlands län, DIIIp:83, skrivelser från länsmän 1909-1910.