Sorglig dödsolycka i Jude

På onsdagskvällen inträffade en sorglig dödsolycka i Jude, i det en 12-årig pojke, Gunnar, son till hemmansägaren A. Berglund därstädes, omkom under skidåkning. I sällskap med en yngre broder hade den omkomne pojken på kvällen roat sig med skidåkning på landsvägen i omedelbar närhet av föräldrahemmet. Plötsligt hade 12-åringen emellertid försvunnit spårlöst, utan att den mindre brodern kunde förstå vart han tagit vägen. Efter en stunds fruktlöst sökande efter den försvunne, sprang den lille in till modern som var ensam hemma – mannen befann sig ute på skogsarbete – och omtalade broderns försvinnande. Modern och en äldre syster till den försvunne pojken började omedelbart söka honom, dock utan resultat. Det inbrytande mörkret omintetgjorde alla vidare efterforskningar på kvällen. Påföljande morgon fortsattes sökandet så fort det blivit ljust. Efter en stunds letande fann man pojken i ett dike strax intill vägen, där han stod på huvudet i snön med benen och skidorna stickande upp ur snön. Pojken var fullständigt stelfrusen och trots energiska ansträngningar lyckades man inte få liv i honom. Troligen hade han omkommit genom kvävning i snön. Den så sorgligt omkomne var en välartad och omtyckt pojke och föräldrarnas och syskonens sorg vid hans bortgång är stor.

Västernorrlands Allehanda 2/2 1917.