Om man vill vitsa skulle man kunna säga att Viktor Strandell i Bölen, Ramvik, verkligen lever mitt i tiden. Runt omkring honom i hans lilla stuga hänger på väggarna klockor. Flera av dem klassiska modeller, några med verkligt ålderdomlig prägel. Klockorna har genom många år varit hans stora hobby och han har lagt ner mycket intresse och många timmars arbete för att reparera dem så att de på nytt skall kunna mäta tidens gång.

Viktor Strandell, som är en blygsam man och inte alls vill stå i rampljuset, framhåller att hans pyssel med klockor inte är någor yrkesarbete utan ett personligt intresse för klockornas uppbyggnad och funktion. Han ägnar sig dock inte å armbandsur och andra klockor. Framförallt är det de gamla modellerna av väggur han ägnat sin medfödda mekaniska kunnighet åt. Han har nämligen aldrig gått igenom någon utbildning, utan är helt och hållet en självlärd man på området. Bygdebor med gamla lodur och andra rariteter som inte fungerat på länge har sökt upp Viktor i Böle och bett honom undersöka om något kunde göras åt de ålderdomströtta tidmätarna.

Med konster och knep har han fått dem igång
Viktor Strandell har gripit in och med konster och knep samt med lupp och enkla verktyg har han lyckats få dem igång igen. Vare sig det gällt lodanordningar som försvunnit eller förslitna delar i de mångåriga verken.
-Numera tar jag inte så ofta emot sådana här klockrenoveringar. Jag måste ta det lite lugnare och spara mina ögon. Det är ganska ansträngande att sitta länge och arbeta med en lupp framför ögat, framhåller Viktor. Men helt kan han nog inte avstå från sin kära hobby, särskilt när det blir vintrigt och kallt. På somrarna far han gärna till skogsgård där han trivs i naturens stillhet.

Han har konstnärlig begåvning…
Viktor Strandell har konstnärliga kvaliteter som verkligen borde ha fått komma till uttryck i mera offentliga sammanhang och i en fortlöpande produktion. För VA:s medarbetare visade han upp en vacker snidad pendyl, ett träarbete som säkerligen ligger många timmar bakom. Det är ett lodur och verket har han tagit från en väckarklocka samt förändrat det så att funktionen skulle stämma för den nya uppgiften.

En utsökt liten kvinnostatyett
Viktor Strandell visar sin konstnärlighet även i en helt annan genre. Han har även snidat en utsökt liten kvinnostatyett i trä, en flicka i fina proportioner, som med mjuk plastik stiger nedför en trappa. Varför det inte blivit flera konstnärliga sniderier kan Viktor inte riktigt svara på. Kanske han varit allt för blygsam i bedömningen av sina händers verk? -Gör nu inga märkvärdigheter av det här, säger han innan VA lämnar hans lilla stuga invid byvägen i Bölen. Det är roligt att träffa på människor i våra bygder som utan teoretisk utbildning men med konstnärlig intuition och skaparglädje åstadkommer så vackra ting.

Västernorrlands Allehanda 5/12 1977.

Lokalhistoria i Högsjö socken 1898-2008