Utansjö-Ramviks manskör framför Nisse Berglunds sång om Ådalen

För drygt två år sedan sammanslogs manskörerna i Utansjö och Ramvik till en enda kör. Samtidigt tillträdde kamrer Erik Strömmer, Härnösand – tidigare Sollefteå – uppdraget som dirigent och i dag har han en mycket vältrimmad kör som under den närmaste tiden skall uppträda i olika sammanhang. Vid en planerad hembygdsfest i juli skall kören även framföra ”Sången om Ådalen” med text och musik av Nisse Berglund i Sela.

Nisse Berglund – en av NN:s ortsmeddelare – var mannen bakom det hembygdsspel som i somras uppfördes vid Högsjö gamla kyrka. Spelet som benämndes ”Hårdare än ord” blev livligt uppskattat av den tusenhövdade publiken. Förmodligen kommer en repris av bygdespelet att ges till sommaren men troligare är att en fortsättning av spelet skall ges. Nisse Berglund har nämligen spunnit vidare på den brokiga allmogevävens trådända och ämnar låta Högsjöborna följa med på nya och roliga äventyr i det förgångna.

Samtidigt är det då meningen att Utansjö-Ramviks manskör skall uppföra ”Sången om Ådalen” – en melodiös och känslig visa som mångkunnige Nisse Berglund komponerat. Utansjö manskör tillkom 1918 och kan sålunda nästa år fira sitt separata 45-årsjubileum. Ramviks manskör var av betydligt yngre datum när sammanslagningen med kören i Utansjö skedde. Den sammanslagna körens första offentliga uppträdande i år sker den 11 mars i Högsjö kyrka då en konsert ges tillsammans med ungdomskören och kyrkokören. I slutet av april ger kören en ny konsert i Högsjö kyrka denna gång tillsammans med Säbrå musikcirkel.

Den 19 maj äger Västernorrlands sångarförbunds sångarfest rum i Örnsköldsvik och då medverkar manskören även där. Dessutom ger kören traditionell konsert på Valborgsmässoaftonen. Ordföranden i kören är Gösta Fagerström, sekreterare Rune Högberg och kassör Ivar Mattsson. Övriga styrelseledamöter är K. A. Höglund och Fritz Bäckström. Äldst i kören är K. A. Höglund som var med redan vid bildandet 1918. Kören omfattar just nu 32 medlemmar och här som annorstädes råder en viss brist på ungdomar. Körmedlemmarna i Ramvik samlas mycket regelbundet till övningarna som skett i Utansjö skola. En av körmedlemmarna – Hilding Holmqvist – som tjänstgör som busschaufför åt bussfirman Nyholm & Jonsson får genom särskild överenskommelse transportera Ramvikssångarna med buss till Utansjöskolan och hem efter övningens slut.

- Skall ni skriva något om vår manskör så skriv även ett par uppmuntrande rader till våra hemmafruar och barn som varje övningskväll får sitta ensamma år efter år. De är värda denna uppmuntran, sade en av körmedlemmarna till NN. Det är vackert sagt och vi förmedlar gärna synpunkterna.

Nya Norrland 28/2 1962.