Möbelutställning i Utansjö

För någon tid sedan väcktes inom kvinnoklubben i Utansjö förslag att söka få en möbelutställning på platsen. Förslaget bifölls inom klubben och några av medlemmarna fick i uppdrag att arrangera saken i samråd med övriga likasinnade föreningar på platsen. Nu är utställningen så gott som klar, d.v.s. på papperet åtminstone. När idén väcktes var det meningen att försöka ordna en möbelutställning inom ramen av de bosättningslån som man numera kan erhålla. Utställningen skulle således vara en vägledning först och främst för ungdomar vilka skall sätta bo och står i valet och kvalet om hur man skall kunna få ihop ett hem på de 2000 kr. som går att låna. Underhandlingar har förts med några lämpliga möbelfirmor. Det är Kooperativa förbundet och Hollsténs i Härnösand som kommer att delta. Lokal för utställningen blir hos Utansjö Cell. AB som ställt f.d. överingenjörsbostaden till utställningens förfogande. Bolaget har även i övrigt varit mycket välvilligt.

Utställningen blir i slutet på april eller i början av maj och skall fortsätta i 6 á 7 dagar. Tidpunkten beror helt och hållet på möjligheterna att få fram utställningsmaterialet i rätt tid. För att även intressera sådana som redan har sitt bo klart har utställningskommittén undersökt möjligheterna att vid samma tillfälle disponera lokalerna för andra utställningssaker bl.a. hemslöjdsalster och konst. Det blir eventuellt även en hobbyutställning. Beträffande hobbyutställningen är alla inom Högsjö boende, som har en hobby av något slag, välkomna att delta. Varje hobby skall få representeras, det spelar alltså ingen roll om man samlar frimärken, snidar i trä, målar tavlor, bygger modeller eller gör något annat.

Nya Norrland 9/4 1947

Utansjöutställningen

Som tidigare omnämnts i denna tidning, tilldrager sig allt större intresse från allmänheten. Detta är ett gott bevis för att initiativet kommer att slå väl ut. För att i ännu högre grad stegra intresset för utställningen har utställningskommittén beslutat att låta inreda en särskild avdelning för hobbyutställare samt dessutom en avdelning betitlad ”Mitt bästa hemarbete”. Till dessa grenar av utställningen inbjudes alla intresserade inom kommunen att deltaga. Flera bidrag har redan kommit kommittén tillhanda. Bidrag till utställningen kan lämnas till någon av nedanstående, vilka även lämnar alla nödvändiga upplysningar beträffande utställningen. Hanna Fagerström, Utansjö, tel. Veda 19, Signe Viberg, Gammellandet, Utansjö, Signe Skoglund, Utansjö, tel. Veda, Eira Collén, Utansjö, Magda Eriksson, Utansjö, Nanna & Bertil Höglund, Utansjö, Lars Åkerlund, Utansjö, tel. Veda 27.

Nya Norrland 1947 17/4

Folk med konstnärlig ådra utställer i Utansjövilla

Man kan möblera ett hem vackert och smakfullt utan att behöva gå utanför ramen av bosättningslånets 2000 kr. Slagordet ”vackrare vardagsvara” syns ha burits högt även hos möbeltillverkarna, som nu gör verkligt trevliga och praktiska saker till överkomliga priser. Detta fick man fullt klart för sig vid en förhandstitt på den bosättnings-, hemslöjds- och hobbyutställning som i morgon öppnas i Utansjö. Men även en annan sak kom man på det klara med: Att det runt om i våra bygder finns folk med utpräglad konstnärlig ådra – folk som av sitt nöjes skull eller av inneboende tvång skapar vackra och originella saker som skulle pryda sin plats var som helst. I utställningslokalerna – f.d. ingenjörsvillan i Utansjö – dominerar hemslöjden: ryor, mattor och dukar av alla slags material och kulörer. Ett slags hemslöjd representerar väl också alla de skickligt skurna och snidade träsaker som trängs i den rent hobbybetonade avdelningen vare sig det nu är pappersknivar eller träskedar med kulor i skaftet, snusande gubbar eller bordlampor av tjuka.

Högsjöborna tycks också vara ett målande och broderande folk och flera väggar är fulla med tavlor, bonader och dukar av mycket god klass. En proffskonstnär har också ockuperat en av salarna i villan – signaturen Willy H. från Härnösand som visar prov på sin konst. Vidare ställer Hollsten och Konsum i Härnösand ut de trevliga möblemang som vardera går på högst 2000 kronor och är avsedda att ge hembildande ungdomar goda tips. Lokalerna har gratis ställts till förfogande av bolaget och initiativet till utställningen har tagits av Utansjö kvinnoklubb, som sedan fått god hjälp och benäget bistånd av ungdomsklubben, kvinnogillet och ABF-avdelningen på platsen.

Nya Norrland 1947 6/5

Utansjö-expon blev en succé

Utställningen i Utansjö blev redan frånbörjan en stor succé. Första dagen, i söndags, inräknades inte mindre än 200 besökare och i måndags besökte de kooperativa kvinnogillena från de intilliggande platserna utställningen. Tisdagen hade ägnats åt socialdemokratiska kvinnoklubbarna och det sammanlagda antalet besökare på de tre första dagarna uppgår till 350 personer. Det största intresset tilldrar sig hobbyutställningen och främst då de vackra handarbetena och målningarna. Utställningen får ett mycket högt betyg från det besökande och arrangörerna har lyckats över all förväntan med sin sak. På Kristi himmelsfärsdag öppnas utställningen kl. 13 och då konserterar Högsjö Hornorkester.

Nya Norrland 14/5

Utansjö-expon lämnade netto

Utansjö-expon, som nu är avslutad har rönt ett mycket stort intresse och utställningen har besökts av 1200 personer. Under utställningen har Högsjö FCO:s hornorkester och Utansjö manskör medverkat och var för sig konserterat under utställningsdagarna. För denna välvilja och för all den hjälp kommitterade erhållit från såväl utställare som övriga intresserade uttalar kommittén på detta sätt sitt hjärtliga tack. Utställningen, som inte beräknades ge något överskott, har trots detta lämnat ett netto som oavkortat kommer att överlämnas till Europahjälpen.

Nya Norrland 1947 21/5