Utansjöflicka hittade 6500 kr

En portfölj upphittades i går på Järnvägsgatan i Härnösand av en ung dam, fröken Maj-Britt Sundlin från Utansjö. Hennes förvåning blev stor, då hon fann att den innehöll en penningsumma på 6500 kr. och inte mindre förvånad blev hon när det sedermera uppdagades att pengarna tillhörde hennes egen hemkommun. Hon lämnade genast in fyndet på polisstationen och man kunde snart överbringa portföljen och dess värdefulla innehåll till ägaren. Ägaren av portföljen befanns vara sysslomannen vid Högsjö ålderdomshem. Han hade under gårdagen tagit ut pengarna på en bank i Härnösand och hade haft portföljen förvarad i bilen. Fröken Sundlin fick omedelbart emottaga 400 kr. i hittelön.

Nya Norrland 27/9 1947.