Högsjöbor fann "väderballong"

När Ivar Boström och Folke Nordin från Bölen, gick skallgång efter sina skogsbetande får upptäckte de i ett träd mitt i skogen en underlig apparat som de omöjligt kunde identifiera. Polisen i Högsjö varskoddes om fyndet och polisman Berglund företog tillsammans med upphittarna en undersökning av den mystiska apparaten. Inuti instrumentet fann man lösningen på gåtan.

Där låg nämligen en skrivelse, en vädjan från Meterologiska institutet, Stockholm, om att upphittaren godhetsfullt skulle returnera det funna till Meterologiska institutet i Stockholm. Instrumentet som befunnits anslutit till en ballong hade skickats upp från Frösön 1953. När den nått de stratosfäriska höjderna hade emellertid ballongen spruckit och dalat ner bland de betande fåren i högsjöskogen.

Polisman Berglund berättar vid ett samtal med VA att instrumentet bl. a. består av två strängar. I vardera ändan av strängarna finns en slags tratt monterad. Sammanlagt fyra stycken, ett i varje hörn. Av vad VA erfarit lär det ha rört sig om en luftlagermätare som ofta och från skilda platser skickas upp för att framställa s. k. långtidsprognoser

Västernorrlands Allehanda 25/8 1954.