Ett vackert vägomläggningsarbete

Har nu under den gångna veckan utförts inom Högsjö, i det å häradsvägen förbi gamla kyrkan två besvärliga backar borttagits och vägen jämnats på en sträcka av omkring 200 meter. Arbetet har på eget initiativ utförts av byamännen från byarna Bäckland, By, Ås, Kärrby och Jude under ledning av kyrkvärden D. Hultin.

Västernorrlands Allehanda 14/5 1900.