Byn nämns i offentliga handlingar 1550. Då var den ödeby. Ås ligger, som namnet anger, på en långsträckt höjd. Hosjön är en utby till Ås med fem numera nedlagda torpställen. Första kända bonden i byn hette Jonsson från 1557. En grovbladig vattensåg har funnits i Hosjöbäcken, där också en stenyxa från stenåldern hittats vid sjöns utlopp. Byn har blivit mest omtalad av att författaren Olof Högberg bodde här med sina föräldrar i slutet av 1850-talet och fram till 1865 samt att centerpartiets tidigare förbundsordförande och landets statsminister, Thorbjörn Fälldin och hans familj har sitt hem i Ås. (Högsjöboken II, s. 35)

Byar och gårdar i Högsjö socken