Bäckland den 17/1 1921.

Till Högsjö skolråd!

Undertecknade få härmed meddela att vi önska bli befriade från städningen vid skolan. Orsaken är att det med nuvarande arvode blir för oss en ren penningeförlust, plus det att vi får sköta om eldningen för ingenting. Skola vi kunna behålla städningen, i vilken är inberäknat vedhuggning, eldning, städning, skurning, fönsteruttagning och insättning samt snöskottning, så begära vi ett arvode av 300 kr för folkskolan och 250 för småskolan.

Gust. Nordlund och Greta Crug (bådas sign.)

Bäckland den 9 juni 1922.

Till Högsjö skolråd! Veda!

För två år sedan begärde undertecknad att få vårt kök reparerat, men på grund av dyrtiden blev det avslaget. När åtskilliga reparationer måste utföras i skollokalerna under denna sommar, kunde det ju vara lämpligt att samtidigt få köket reparerat. Arbetet består huvudsakligen i målning och tapetsering. I sängkammaren har pappen i taket lossnat och hänger på den elektriska ledningen,varför även detta måste lagas. Det är anmärkt av brandförsäkringsinspektören. Jag vore tacksam om skolrådet ville låta oss få detta gjort så fort som möjligt.

Högaktningsfullt Gust. Nordlander.

Skolor i Högsjö socken