Materialet är min sammanställning från SCB:s Summariska folkmängdsredogörelser 1865-1970. Tiden 1800-1864 för födda och döda har jag gått igenom i kyrkböckerna.

Födda och döda på Hemsö efter 1846 är ej upptagen här, då en kapellförsamling bildades 1845-11-12 genom utbrytning från Högsjö församling. Klicka på respektive flik för att ta del av befolkningsstatistiken i Högsjö.