Högsjö

Befolkningsmängd

Grafisk statistik över befolkningsmängden i Högsjö 1865-1970 räknat på vart femte år.