Namnet kommer från det fornsvenska bole eller böle och betyder boning eller bostad. Jakob, Erick och Jon var de första kända namnen i byn. Namnet Vilken, senare Villen omnämns i äldre längder som en del av byn. Även Bölen är en jordbruksby . Byn har varit vinterviste för samer. Här har också funnits skvaltkvarnar i bäcken som kommer från Ramsjösjön. En kraftstation som försörjde både Bölen och intilliggande byar har funnits, liksom en vattensåg som upphörde med sin verksamhet i slutet av 1880- talet. Även affär och skola har funnits. En stenåldersboplats finns i byn och en stenyxa som minne från den tiden har hittats. (II, s. 25)

Byar och gårdar i Högsjö socken