Hette BIJ vid skatteläggningen 1535 och betyder gård eller ängsmark. Den förste kända bonden i byn var Olofss. Omkring 1500-talets mitt bodde Svend Olsson och hans son Jörens i byn. De återuppodlade dåvarande ödebyn Flattom. By kan tidigare ha tillhört Hundsjö som ligger intill. By är en jordbruksby. Tre skvaltkvarnar fanns i byn i mitten av 1800-talet. Två spjutspetsar av skiffer har hittats. År 1854 fanns det nio hushåll i By med sammanlagt 65 personer. (Högsjöboken II, s. 24)

Byar och gårdar i Högsjö socken