Här kan du ladda hem alla byar och gårdar i Högsjö, med "Hemsö" inräknat, 1535-1720 på 40 sidor. Observera att det inte är nedanstående beskrivning på byarna. Jag har valt att forska kring denna tidsperiod eftersom Hugo Fälldin - Släkter i Högsjö - har forskat på mantalslängderna vid 1700-talets början så det känns bara som ett onödigt och dubbelt arbete.
Har du släkt i Högsjö så kan det här vara ett bra komplement till din släktforskning. Jag har försökt i bästa mån utifrån hemmansnummer, att få in rätt ägare bakåt i tiden.

Skulle du hitta något fel, kontakta mig gärna så får jag komplettera detta. Min sammanställning över hemmansägare finns som worddokument och pdf-fil.

Beträffande byarna som ligger på Hemsö har jag valt att inte ta med här nedan utan hänvisar istället till Tord Lindhs hemsida om Hemsö