Emigranter i Högsjö socken

Materialet är min sammanställning från SCB:s Summariska folkmängdsredogörelser 1865-1970.

I anmärkningskolumnen finns antecknad om emigranter till andra länder än Nordamerika.

Emigranter Nordamerika
År Män Kvinnor Summa Anm.
1868 2 0 3  
1869 6 1 7  
1880 1 0 1  
1882 4 6 10  
1885 1 0 1  
1887 3 0 3  
1888 3 3 6 Finland 1 kv.
1889 3 1 4 Norge 1 kv.
1890 2 4 6  
1892 5 2 7  
1893 27 9 36  
1894 1 0 1 Holland 1 man
1895 4 0 4  
1898 1 4 5  
1899 1 0 1  
1902 6 5 11  
1903 8 9 17  
1904 5 9 14  
1905 11 10 21 Nya Zeeland 1 man; Norge 1 man
1906 2 0 2  
1907 4 7 11  
1908 2 2 4  
1909 10 6 16  
1910 17 12 29  
1911 9 8 17  
1912 2 2 4  
1913 4 9 13  
1914 0 1 1  
1916 4 3 7 Norge 2 män
1917 1 2 3  
1918 2 2 4 Norge 1 man
1919 0 1 1  
1920 2 1 3 England 1 man
1921 4 1 5 Finland 1 man
1922 0 1 1  
1923 41 19 60 Kanada 5 män
1924 5 2 7 Kanada 1 man
1925 6 6 12 Kanada 1 man och 1 kvinna
1926 9 3 12 Kanada 2 män
1927 12 1 13 Kanada 1 man
1928 12 2 14 Kanada 3 män och 1 kvinna
1929 8 4 12 Kanada 2 män, Engaland 1 kvinna
1932 1 0 1 Norge 1 man
1936 1 2 3  
1938 1 1 2  
1952 1 0 1  
1953 3 1 4  
1954 2 0 2  
1955 1 1 2  
1956 0 1 1  
1957 1 0 1  
1958 1 1 2  
1959 1 0 1  
1961 1 3 4  
1965 1 0 1  
1966 2 1 3  
1968 0 1 1  
1969 1 1 2  
1970 2 1 3  
SUMMA 271 172 443