Stavades Fflattim 1544 och namnet betyder ungefär platt gård eller flat hem. Namnet är mycket gammalt. Gårdarna i Flattom ligger på en platå. Efter att ha varit ödeby i mitten av 1300-talet då digerdöden härjade i landet, återuppodlades byn i mitten av 1500-talet av Svend Olsson i By. Tre seland av Flattom skänktes av en änka till en legosoldat som senare stupade i kriget. Under århundraden har åtskilliga processer förts om den arealen. Liksom andra byar utnyttjades vattenflödena för skvaltkvarnar och mindre husbehovssågar. Fornlämning i form av röse finns i Flattom. Författaren Olof Högberg föddes i Flattom, men bodde i As under de första barndomsåren, varefter familjen flyttade till Näs i Säbrå. En åkerifirma har funnits sen ett 30-tal år. (II, s. 26)

Byar och gårdar i Högsjö socken