Kan ha fått namn efter de flöden som kommit från Judeån och rinner ut i Bysjön. Tidvis har översvämningar förekommit. Troligtvis har byn varit befolkad under tidiga medeltiden men avfolkats under digerdöden. År 1550 fanns bönderna Pehr Jonsson och Oluf Falsson bosatt i Flöde. Byn ägdes en tid av Sandvikens sågv.a.b, men är sedan 1920 i privat ägo. Cementsten tillverkades på den s.k. Flödetoppen under 1930-talet. En grävmaskinfirma finns sedan en längre tid och mjölkproduktion bedrivs av S. E. Landin. (II, s. 26)

Byar och gårdar i Högsjö socken