1776 benämns byn Grundsiön och har alltså behållit sitt namn in i våra dagar. Namnet kommer från sjön med samma namn. Byn är angiven som nybygge 1766. Eftersom nybyggare var befriad från skattskyldighet de första åren återfinner man skattehemmanet först 1781. Ägare Per Larsson född 1742. Grundsjön har ägts av Sandvikens sågverks AB. (II, s. 26)

Byar och gårdar i Högsjö socken