Handelsrörelseregistret infördes genom en lag år 1888 och fördes av magistraten i städerna och av länsstyrelsen för landsbygden. År 1964 upphörde emellertid magistraten och länsstyrelsen tog över funktionen för hela länet. Detta lagstadgades genom en ny handelsrörelseregisterlag år 1974. I samband med detta fördes även handelsrörelseregistren från städerna över till länsstyrelsernas arkiv.

De flesta här nedan upptagna 331 (332 med det oregistrerade kaféet i Utansjö 1910) firmor upphörde i registret 1951, troligen för att det inte bedrevs någon rörelse eller att de hade upphört långt tidigare utan meddelande till länsstyrelsen. Ändringsregistreringar införda t.o.m. 1975 fortsätter fr.o.m. 1949 i Västernorrlands läns landskansli, Allmänna sektionens arkiv 1949–1971, serie CIkbaa.

Översikt ‐ ej komplett

1927-1928 Handel - Bäckland
1944-1949 Kvarn- såg- och träförädling - Bäckland
1950-1973 Kvarn- och såg - Bäckland
1960-???? Handel - Bäckland

1889-1951 Handel - Bölen
1957-1973 Träförädling - Bölen

1888-1951 Handel - Dal
1889-1951 Trävaror - Dal
1934-1973 Handel - Dal
1934-1951 Handel - Dal
1937-1973 Handel - Dal
1939-1951 Skrädderi- och handel - Dal
1941-1973 Handel - Dal

1891-1951 Handel - Ej angiven ort
1891-1951 Handel - Ej angiven ort
1891-1892 Handel - Ej angiven ort
1892-1892 Handel - Ej angiven ort
1894-1932 Handel - Ej angiven ort
1895-1951 Handel - Ej angiven ort
1896-1951 Handel - Ej angiven ort
1896-1899 Bageri- och handel - Ej angiven ort
1896-1901 Handel - Ej angiven ort
1896-1896 Handel - Ej angiven ort
1896-1951 Handel - Ej angiven ort
1896-1942 Handel - Ej angiven ort
1896-1951 Handel - Ej angiven ort
1896-1897 Handel - Ej angiven ort
1897-1898 Handel - Ej angiven ort
1897-1951 Handel - Ej angiven ort
1897-1951 Handel - Ej angiven ort
1897-1951 Handel - Ej angiven ort
1897-1951 Handel - Ej angiven ort
1898-1951 Handel - Ej angiven ort
1899-1900 Handel - Ej angiven ort
1899-1901 Handel - Ej angiven ort
1899-1951 Handel - Ej angiven ort
1899-1900 Handel - Ej angiven ort
1899-1951 Handel - Ej angiven ort
1900-1952 Handel - Ej angiven ort
1901-1951 Handel - Ej angiven ort
1901-1951 Handel - Ej angiven ort
1901-1951 Handel - Ej angiven ort
1902-1i951 Handel - Ej angiven ort
1902-1908 Handel - Ej angiven ort
1903-1951 Handel - Ej angiven ort
1904-1951 Handel - Ej angiven ort
1904-1907 Handel - Ej angiven ort
1905-1951 Handel - Ej angiven ort
1906-1951 Handel - Ej angiven ort
1906-1951 Handel - Ej angiven ort
1906-1951 Handel - Ej angiven ort
1906-1951 Handel - Ej angiven ort
1906-1951 Handel - Ej angiven ort
1907-1909 Handel - Ej angiven ort
1907-1951 Handel - Ej angiven ort
1907-1951 Handel - Ej angiven ort
1908-1929 Handel - Ej angiven ort
1908-1910 Handel - Ej angiven ort
1909-1951 Bageri - Ej angiven ort
1909-1923 Skrädderi- och handel - Ej angiven ort
1910-1911 Handel - Ej angiven ort
1910-1914 Handel - Ej angiven ort
1911-1973 Handel - Ej angiven ort
1911-1951 Handel - Ej angiven ort
1912-1915 Handel - Ej angiven ort
1912-1951 Handel - Ej angiven ort
1913-1951 Handel - Ej angiven ort
1913-1951 Handel - Ej angiven ort
1914-1922 Handel - Ej angiven ort
1915-1951 Handel - Ej angiven ort
1915-1951 Handel - Ej angiven ort
1915-1951 Handel- och fabrik - Ej angiven ort
1916-1951 Handel- och bageri - Ej angiven ort
1916-1951 Handel - Ej angiven ort
1917-1951 Handel- och sågverk - Ej angiven ort
1918-1973 Handel - Ej angiven ort
1919-1921 Handel - Ej angiven ort
1920-1973 Handel - Ej angiven ort
1920-1924 Handel - Ej angiven ort
1921-1974 Handel - Ej angiven ort
1921-1926 Handel - Ej angiven ort
1921-1951 Handel - Ej angiven ort
1921-1951 Handel - Ej angiven ort
1921-1951 Handel - Ej angiven ort
1921-1951 Handel - Ej angiven ort
1921-1951 Handel - Ej angiven ort
1922-1951 Handel - Ej angiven ort
1922-1932 Handel - Ej angiven ort
1922-1926 Handel - Ej angiven ort
1922-1951 Handel - Ej angiven ort
1922-1931 Handel - Ej angiven ort
1922-1925 Handel - Ej angiven ort
1923-1951 Handel- och trävaror - Ej angiven ort
1923-1951 Handel- och skrädderi - Ej angiven ort
1923-1924 Handel - Ej angiven ort
1923-1951 Handel - Ej angiven ort
1924-1951 Handel - Ej angiven ort
1924-1951 Handel - Ej angiven ort
1925-1951 Handel - Ej angiven ort
1920-1940 Handel - Ej angiven ort
1936-1951 Kafé - Ej angiven ort
1944-1973 Handel - Ej angiven ort

1943-1973 Handel - Flöde

1959-1973 Kafé - Gustavsvik
1965-1966 Kafé och matservering - Gustavsvik
1966-1966 Kafé - Gustavsvik
1966-1968 Kafé och matservering - Gustavsvik

1928-1973 Handel - Hundsjö

1888-1951 Handel - Hälledal
1892-1951 handel - Hälledal
1944-1951 Maskin- och bil - Hälledal
1962-???? Konditori - Hälledal
1965-1986 Livsmedel - Hälledal

1891-1892 Handel - Jude
1902-1949 Handel - Jude
1927-1973 Handel - Jude
1934-1961 Handel - Jude
1943-1973 Diversehandel - Jude
1944-1951 Handel - Jude
1946-1973 Handel - Jude
1949-1974 Handel - Jude
1951-1975 Värme och vatten - Jude
1959-1973 Handel - Jude

1888-1951 Handel - Näs

1931-1974 Handel - Oringen
1934-1951 Handel - Oringen
1946-1951 Handel - Oringen

1888-1951 Trävaru- och sågverk - Ramvik
1888-1951 Handels- och sågverk - Ramvik
1888-1951 Urmakeri- och handel - Ramvik
1888-1893 Manufaktur- och klädeshandel - Ramvik
1903-1951 Handel - Ramvik
1903-1951 Handel - Ramvik
1903-1951 Handel - Ramvik
1908-1910 Handel - Ramvik
1911-1947 Handel - Ramvik
1925-1951 Handel - Ramvik
1925-1974 Fabrik - Ramvik
1926-1951 Handel - Ramvik
1926-1973 Diversehandel - Ramvik
1927-1951 Handel - Ramvik
1927-1930 Handel - Ramvik
1927-1951 Handel - Ramvik
1927-1973 Handel - Ramvik
1927-1931 Handel - Ramvik
1928-1951 Barberare - Ramvik
1928-1973 Handel - Ramvik
1928-1951 Handel - Ramvik
1928-1954 Handel - Ramvik
1928-1951 Handel - Ramvik
1929-1951 Handel - Ramvik
1929-1940 Handel - Ramvik
1930-1968 Radio - Ramvik
1930-1974 Handel - Ramvik
1931-1973 Handel - Ramvik
1931-1973 Handel - Ramvik
1931-1951 Handel - Ramvik
1932-1963 Handel - Ramvik
1932-1973 Handel - Ramvik
1932-1974 Handel - Ramvik
1932-1951 Kläder - Ramvik
1933-1973 Handel - Ramvik
1933-1951 Handel - Ramvik
1934-1947 Kläder - Ramvik
1934-1973 Slakteri - Ramvik
1934-1973 Handel - Ramvik
1934-1973 Handel - Ramvik
1934-1951 Handel - Ramvik
1936-1951 Handel - Ramvik
1936-1973 Kiosk - Ramvik
1936-1973 Handel - Ramvik
1936-1946 Handel - Ramvik
1936-1973 Handel - Ramvik
1936-1936 Färg- och kemikalier - Ramvik
1937-1951 Gårdfari - Ramvik
1937-1952 Smide - Ramvik
1937-1939 Handel - Ramvik
1937-1973 Handel - Ramvik
1938-1951 Handel - Ramvik
1939-1951 Reseffektfabrik - Ramvik
1939-1974 Handel - Ramvik
1939-1951 Handel - Ramvik
1939-1974 Handel - Ramvik
1939-1973 Handel - Ramvik
1939-1974 Motorverkstad - Ramvik
1940-1968 Handel - Ramvik
1940-1973 Handel - Ramvik
1940-1951 Handel - Ramvik
1941-1973 Handel - Ramvik
1941-1950 Handel - Ramvik
1942-1973 Handel - Ramvik
1943-1973 Handel - Ramvik
1943-1973 Handel - Ramvik
1944-1973 Handel - Ramvik
1945-1973 Handel - Ramvik
1945-1973 Handel - Ramvik
1945-1973 Tapet- och kemikalier - Ramvik
1946-1973 Handel - Ramvik
1946-1951 Handel - Ramvik
1946-1966 Handel - Ramvik
1946-1973 Handel - Ramvik
1946-1973 Handel - Ramvik
1946-1968 Handel - Ramvik
1947-1973 Handel - Ramvik
1947-1973 Handel - Ramvik
1947-1951 Handel - Ramvik
1947-1973 Handel - Ramvik
1947-1974 Handel - Ramvik
1947-1951 Manufaktur- och klädeshandel - Ramvik
1947-1973 Handel - Ramvik
1948-1973 Handel - Ramvik
1948-1974 Handel - Ramvik
1948-1967 Handel - Ramvik
1948-???? Handel - Ramvik
1949-1973 Handel - Ramvik
1949-1973 Handel - Ramvik
1949-1974 Handel - Ramvik
1950-1973 Handel - Ramvik
1950-1952 Handel - Ramvik
1951-1974 Manufaktur - Ramvik
1954-1973 Ur, radio och foto - Ramvik
1954-1956 Manufaktur - Ramvik
1955-1973 Elektriker - Ramvik
1956-1973 Manufaktur - Ramvik
1956-1972 Skrotaffär - Ramvik
1957-1974 Livsmedel - Ramvik
1957-1965 Handel - Ramvik
1958-1974 Livsmedel - Ramvik
1959-1973 Presenning och sadelmakeri - Ramvik
1961-1965 Handel - Ramvik
1961-1973 Kafé - Ramvik
1962-1965 Handel - Ramvik
1963-1974 Bildemontering - Ramvik
1963-1974 Import - Ramvik
1964-1974 Handel - Ramvik
1966-1976 Tobak och papper - Ramvik
1966-1973 Handel - Ramvik
1966-1976 Elektriker - Ramvik
1967-1972 Träindustri - Ramvik
1968-???? Kiosk - Ramvik
1968-???? VVS-montage - Ramvik
1968-1971 Handel - Ramvik
1974-???? Motor - Ramvik

1925-1974 Handel - Ramö
1929-1951 Handel - Ramö

1888-1892 Handel -
1895-1951 Trävaru- och sågverk -
1904-1951 Trävaror -
1928-1932 Handel -
1932-1951 Handel -
1934-1974 Handel -
1937-1951 Diversehandel -
1954-???? Frysprodukter -
1957-1974 Handel -
1960-1973 Speceri och diversehandel -

1906-1951 Sågverk - Torsvik
1920-1973 Sågverk- och trävaror - Torsvik

1888-1951 Livsmedel - Utansjö
1889-1892 Handel - Utansjö
1905-1909 Livsmedel - Utansjö
1910-???? Kafé - Utansjö
1913-1954 Livsmedel - Utansjö
1928-1951 Handel - Utansjö
1938-1951 Handel - Utansjö
1939-1951 Handel - Utansjö
1942-1971 Handel - Utansjö
1944-1974 Handel - Utansjö
1946-1973 Vatten och värme - Utansjö
1946-1973 Konditori - Utansjö
1947-1973 Chokladförsäljning - Utansjö
1947-1973 Handel - Utansjö
1949-1973 Handel - Utansjö
1949-1973 Livsmedel - Utansjö
1950-???? Handel - Utansjö
1950-1973 Kiosk - Utansjö
1951-1973 Handel - Utansjö
1951-1973 handel - Utansjö
1951-1974 El- och reparation - Utansjö
1954-1968 Livsmedel - Utansjö
1956-???? Cykelservice - Utansjö
1964-1974 Plåtslageri - Utansjö
1965-???? Frisör - Utansjö

1921-1921 Handel - Veda
1921-1923 Handel - Veda
1930-1951 Handel - Veda
1931-1932 Handel - Veda
1931-1951 Begravning - Veda
1935-1973 Sport- och cykel - Veda
1936-1973 Handel - Veda
1937-1951 Handel - Veda
1939-1951 Kläder - Veda
1939-1981 Sport - Veda
1940-1973 Kafé - Veda
1940-1973 Handel - Veda
1940-1973 Handel - Veda
1941-1951 Handel - Veda
1945-1950 Handel - Veda
1945-???? Åkeri - Veda
1946-1974 Fabrik - Veda
1946-1951 Bilverkstad - Veda
1946-1947 Handel - Veda
1946-1973 Livsmedel - Veda
1947-1973 Handel - Veda
1951-1957 Handel - Veda
1955-???? Begravning - Veda
1955-????? Elektriker - Veda
1956-1957 Pensionat - Veda
1957-1968 Pensionat - Veda
1957-1970 Livsmedel - Veda
1959-1973 Handel - Veda
1959-1973 Lastmaskiner - Veda
1961-1973 Handel - Veda
1966-1967 Elektriker - Veda
1967-???? Elektriker - Veda
1967-???? Bensinstation - Veda
1968-1968 Pensionat - Veda
1968-1969 Konditori - Veda
1968-1969 Pensionat - Veda
1969-???? Konditori - Veda
1981-???? Bilverkstad - Veda

1888-1951 Tegelbruk - Vålånger
1946-1973 Värme och rör - Vålånger
1949-1973 Handel - Vålånger

1888-1951 Färje- och skeppsrederi - Västby
1888-1951 Diversehandel - Västby

1888-1951 Handel - Åbord
1889-1894 Trävaror - Åbord
1889-1893 Tegelslageri - Åbord
1926-1940 Handel - Åbord
1937-1973 Handel - Åbord

1941-1944 Kol- och gengas - Ås

1932-1973 Handel - Östby

1965-1974 Trävaror - Överskog