Högberg

Har troligen fått sitt namn efter det 235 meter höga berget med samma namn. Byn nämns första gången 1761 som nybygge. Liksom föregående by har Sandvikens bolag även ägt arealerna i Högberg. (II, s. 27)

Byar i Högsjö socken