Har troligen fått sitt namn efter det 235 meter höga berget med samma namn. Byn nämns första gången 1761 som nybygge. Liksom föregående by har Sandvikens bolag även ägt arealerna i Högberg. (II, s. 27)

Byar och gårdar i Högsjö socken