Byn är troligtvis en av Högsjös äldsta byar. 1535 återfinns byn som Hössijö. 1549 benämns den Höse och 1680 Hunsiöö. Sockennamnet och bynamnet stavades lika under 1500-talets tidiga skede. Medan Högsjö förblev sockennamnet kom byn i fortsättningen att heta Hundsjö. Vad förleden Hund åsyftar är oklart. Andra leden åsyftar troligast Mörtsjön som ligger öster om byn. Hundsjö var prästeboställe fram till 1823 och benämndes Hössijö landboo i ”gärder och hjälper” från 1535. Prästgården revs i slutet av 1840-talet. Hundsjö har legat i ett vägstråk som enligt sägen gått från Oringen förbi Möckelsjön till Högsjö gamla kyrka. Det är troligt att Prästbordet och Västansjö byar tidigare tillhört Hundsjö.

Platsen vid sandtaget kallas Olovshögen och på södra sidan av Hundsjöbäcken finns ett område som kallas "Tyska." Det är egentligen ett slangord för att ”dela på något”. Här delar sig också bäcken i två grenar. Traditionen säger att det tidigare funnits ett klockgjuteri där. Vid Lappbacken finns rester efter ett lappläger. Stenyxa och guldring har hittats på prästgårdstomten. I Vallån låg en mindre kraftstation. En linskäkta och skvaltkvarn lär ha funnits i Hundsjöbäcken. Samtliga hemman har ägts av Sandvikens sågverks ab. Cementtillverkning förekom under 1950-talet. Mellan Högsjö by (Hundsjö) och Bäckland har funnits en plats som benämnts Nyberg.

I husförhörslängden åren 1807- 1814 syntes där ha funnits 24 invånare. bl.a. komministern Erik D. Hasselhun med hustru och modem Cristina Sundius. Då den gamla prästgården avyttrades 1824 såldes 9 seland i Hundsjö för 1.028 RD. då församlingen den 16 december 1823 på exekutiv auktion inlöst kronoskattehemmanet Nordansjö nr 1 om 6 1/4 seland för 2.085 kronor gjorde församlingen en stor förlust. Gamla prästgården, eller del därav, såldes 1840 till Erik Höglin i By. Den 11 juli 1886 beslöt sockenstämman att bygga ny prästgård i Nordansjö. Den gamla som förmodligen stod på samma ställe, var i så dåligt skick, att vid en visitation en av deltagarna trampade igenom golvet. (II, s. 26)

Byar och gårdar i Högsjö socken