Stavades Gijudhe 1535. Judhe 1639. Namnets härkomst är oklart. Jude har varit en ödeby under 1300-talet. Fram till 1660 var det den nordligaste byn i denna dalgång. I mitten av 1500- talet fanns tre hemman vilka ägdes av Olof, hustru Agnis och Erik Hindersson. I Jude har funnits en tvåramig vattensåg, mindre kraftstation, tullmjölskvarn som brann ner på 1920-talet, skola, post och telestation. Danslokalen Bodaberg var en välkänd danslokal under många decennier. Den kallades förr, Boda äng. Lokalen är numera ett förråd och skolan en samlingslokal som ägs av byns intresseförening. Stenyxor har hittats i byn. Byn har varit en av de större inom Högsjö socken. I Jude finns numera bl.a. Sjöströms åkeri och grävmaskinfirma, Efraim Sjöströms taxi, numera nedlagd och O. Bergfors potatisodling och köttdjursuppfödning. (II, s. 28)

Byar och gårdar i Högsjö socken