Byn uppodlades av nybyggare 1767. Har förmodligen fått sitt namn efter någon av nybyggarna. ”Toppen ”, ett namn som kommit bort ur längderna hör numera till Karlberg. Toppen var nybygge 1785. Nybyggaren där hette Lars Ersson född 1739. Ett mindre kraftverk har funnits i byn och gav elström till såväl Karlberg som intilliggande byar. Skola och livsmedelsbutik har också funnits i byn. (II, s. 28)

Byar och gårdar i Högsjö socken