Nämns i ”gärder och hjälper” från 1535, Kerrebij. Har förmodligen sitt namn efter tjärnen öster om byn. Förstavelsen Kärr fanns tidigare ej i ångermanländskt ordbruk och inga kärr finns heller runt Kärrby. Bodum eller Boda har tidigare tillhört Kärrby. Bonden Jon var den förste kände invånaren i byn 1535. En mindre kraftstation har funnits för Kärrby och intilliggande fastigheter. En stenyxa har också hittats i denna by. En gammal by smedja revs 1990. Under 1850-talet fanns här en liesmed vid namn Lars Fälldin (släkting till Thorbjöm Fälldin). En liten utedansbana fanns under 1920-talet. 1947 uppfördes bönhuset Borgen, en ungdomslokal tillhörande Västansjökyrkan. Numera är den privatbostad. (II, s. 28-29)

Byar och gårdar i Högsjö socken